Политика на приватност


Почитуван посетителу,
Ни претставува особена чест и задоволство што покажавте интерес и ја посетивте нашата веб-страница. Во согласност со Законот за заштита на личните податоци, Агенцијата за разузнавање на Република Северна Македонија ве уверува дека податоците оставени на нашата веб-страница нема да се злоупотребат. Податоците никогаш нема да бидат објавени во кој било медиум или споделени со друго правно или физичко лице.

Со почит,
Агенција за разузнавање на Република Северна Македонија